• Päťročná Audi A5 Sportback k nám chodí na očistu už tri roky. Pred aplikáciou keramiky si vyžiadala dlhé hodiny leštenia a korekcii laku. Link na článok o leštení laku a korekcií, Napriek tomu že predok bol lakovaný len mesiac pred aplikáciou keramiky KRYTEX, hmyz a vtáctvo zanechalo v laku neumyteľné stopy. Zuzka Kamasová, prvá Slovenská profesionálna Golfistka toto auto využíva…

    Read More